👋Wysyłki gratis przy zakupach powyżej 800 zł!
⛳ Kresowy Zlot Poszukiwaczy 2024
☝️Raty 10 x 0 % od 2500 zł

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

Adresat: Grosik TV – Anita Małkowicz
NIP 713 3124472
Regon 524905801
Ul.Topolowa 35
21-003 Dys


Ja/My() niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym() odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy() umowy dostawy następujących rzeczy(). Data zawarcia umowy()/odbioru() Imię i nazwisko konsumenta (-ów) Adres konsumenta(- ów) Podpis konsumenta (-ów) [tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej] Data () niepotrzebne skreślić

Koszyk

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Kontynuować zakupy